យកសៀវភៅធ្វើមិត្ត ដូចមានបណ្ឌិតជាទីប្រឹក្សា

Message
  • ARI Image Slider: "System - ARI Sexy Lightbox" plugin isn't installed.

បណ្ណាល័យសិក្សា

តើរឿងអ្វីដែលសាងកម្លាំងចិត្តដល់មនុស្ស?

ចេញថ្ងៃទីៈ [20-07-2015] | បើកមើលៈ 9242 | Print |                                                  
          ការរួមចំណែកដ៏សំខាន់និងប្រកបដោយអត្តន័យៈ
មនុស្សតែងចង់ចូលរួមឬផ្ដោតធ្វើរឿងដែលជះឥទ្ធិពលយូរអង្វែង។ ពួកគេត្រូវតែ
មើលឲ្យឃើញថាអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើនោះ មិនមែនជាការព្យាយាមឥតប្រយោជន៍ទេ តែជាការមានមានចំណែកការសាងគុណប្រយោជន៍។
មនុស្សត្រូវឃើញគុណតម្លៃនៃអ្វី ដែលខ្លួនកំពុងធ្វើ ហើយ​កម្លាំងជំរុញចិត្ត មិនមែនកើតមកតែពីសកម្មភាពប៉ុណ្ណោះទេ តែមកពីសេចក្ដី
ប្រាថ្នាដែលនឹងឈានទៅដល់លទ្ធផលផលដែរ។

          ការមានចំណែករួមក្នុងទិសដៅៈ  មនុស្សគាំទ្រអ្វីដែលគេផ្ទាល់ច្នៃប្រឌិតឡើង ដែលជាផ្នែកមួយក្នុងដំណើរការកំណត់គោលដៅ
សាងកម្លាំងជំរុញចិត្តនិងធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាត្រូវការជាចាំបាច់។ គេចូលចិត្តមានអារម្មណ៍ថា កំពុងធ្វើឲ្យអ្វីមួយល្អប្រសើរជាង
ដែលខ្លួនកំពុងតែមានបច្ចុប្បន្ន។ ពេលមនុស្សបានលះបង់អ្វីចូលទៅក្នុងកិច្ចការដែលធ្វើ គឺស្មើនិងគេបានដាក់ដើមទុនក្នុងរឿងនោះហើយ
គេជាម្ចាស់និងគាំទ្រកិច្ចការនោះ ការមើលឃើញគោលដៅក្លាយជាការពិតឡើងមក និងបានទទួលកំណត់ផែនការអនាគត់ ជារឿងដែល
ធ្វើឲ្យពេញចិត្ត។ ការរួមចំណែកក្នុងគោលដៅសាងចិត្តគំនិតបែបក្រុមគឺជាការបន្ថែមកម្លាំងចិត្តនិងជួយឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ថា
ខ្លួនសំខាន់។

          ភាពមិនពេញចិត្តជាវិជ្ជមានៈ អ្នកខ្លះនិយាយថា ភាពមិនពេញចិត្ត ជានិយមន័យតែមួយម៉ាត់គត់នៃកម្លាំងជំរុញចិត្ត។​ មនុស្សដែល
មិនពេញចិត្ត ជាមនុស្សដែលមានកម្លាំងជំរុញចិត្តខ្ពស់ ព្រោះគេយល់ថាចាំបាច់តែផ្លាស់ប្ដូរភ្លាម ពួកគេដឹងថាមានអ្វីម៉្យាងខុសឆ្គង និងតែង
តែដឹងថានឹងត្រូវធ្វើអ្វី។ អាចមិនពេញចិត្ត អាចសាងកម្លាំងបណ្ដាលចិត្តឲ្យផ្លាស់ប្ដូរ ឬនាំទៅរកការដែលចូលចិត្តរិះគន់ទិតៀនថា អាចនាំ
ទៅរកភាពព្រងើយកន្តើយ មិនរីករាយ ឬអាចជំរុញឲ្យមនុស្សធ្វើយ៉ាងណាក៏បាន។ នេះជាគនឹ្លះដ៏មានថាមពលមួយដើម្បីដឹកនាំទៅរកការ
ផ្លាស់ប្ដូរដល់មានប្រសិទ្ធភាព។

          ការទទួលស្គាល់ការគោរពៈ មនុស្សចង់ឲ្យអ្នកដទៃចាប់អារម្មណ៍ ចង់បានគុណសម្បត្តិសម្រាប់សមិទ្ធផលផ្ទាល់ខ្លូន និងចង់ឲ្យអ្នក
ដទៃឃើញគុណតម្លៃនៃរឿងដែលគេបានរួមចំណែក។ ជាញឹកញាប់ ការផ្ដល់កាទទួលស្គាល់ និងការគោរព គឺជាវិធីមួយនៃការអរគុណ
ហើយជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួនជារឿងដែលសាងកម្លាំងជំរុញចិត្ត តែនិងរឹតតែសាងកម្លាំងជំរុញចិត្តបានច្រើនថែមទៀត ពេលអ្នកសង្កេត
ឃើញ និងឲ្យគុណតម្លៃដលភាពជោគជ័យនោះ។

​​          ការទទួលស្គាល់ការគោរព ជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សម្នាក់ៗពោពេញទៅដោយអត្ថន័យ។

          សេចក្ដីរំពឹងដ៏ច្បាស់លាស់ៈ មនុស្សកើតកម្លាំងជំរុញចិត្តនៅពេលដែលគេដឹងច្បាស់ថាគេនឹងធ្វើអ្វី? នឹងមានជំនឿជាក់ថានឹងធ្វើឲ្យ
សម្រេចបាន។ គ្មានអ្នកដែលចង់ប្រឡូកក្នុងភារៈកិច្ចដែលមិនឋិតថេរ ឬតួនាទីដែលមិនបានកំណត់ព្រំដែនច្បាស់លាស់នោះទេ។ កម្លាំង
ជំរុញចិត្តក្នុងការងារនឹងកើតឡើង ពេលអ្នកធ្វើការយល់ពីទិសដៅ សេក្ដីរំពឹង និងទំនួលខុសត្រួវយ៉ាងច្បាស់លាស់។ បើអ្នកប្រគល់ទំនួល
ខុសត្រូវដល់គេ សូមប្រាកដចិត្តថា អ្នកបានឲ្យអំណាចអនុវត្តភារកិច្ចដល់គេហើយ ហើយគេធ្វើការកាន់តែល្អបើគេមានអំណាចត្រូតត្រា
ការងារ និងពេលវេលាខ្លះៗនោះ។

        ​​ ​​តើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអស់កម្លាំងចិត្ត?

         ព្រឹត្តិកម្មខ្លះអាចបំផ្លាញកម្លាំងចិត្តបាន ហើយពេខ្លះយើងប្រព្រឹត្តក្នុងផ្លូវដ៏អន់ថយទាំងនោះ ដោយមិនដឹងពីឥទ្ធពលអវិជ្ជមានដែល
កើតឡើងដល់អ្នកដទៃឡើង។ តទៅនេះ គឺជាវិធីដែលយើងអាចចៀសវៀងព្រឹត្តិកម្មបំផ្លាញកម្លាំងចិត្តបាន៖

          កុំមើលងាយអ្នកដទៃៈ ការិះគន់ស្ដីបន្ទោសចំពោះមុខគេឯង ឬនិយាយបែបំបាក់មុខ ទោះជាលេងបន្តិចមែនពិត តែអាចបំផ្លាញ
អារម្មណ៍បាន។ រឿងនេះយើងត្រូវមានសតិនឹកដឹងជានិច្ច។ ក្នុងដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរ ការមើលងាយអាចបំផ្លាញថាខ្លួនមានតម្លៃ និងទំនុក
ចិត្តលើខ្លួនឯងរបស់អ្នកដទៃបាន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់រិះគន់ សូមចាំថា ចូលផ្ដល់យោបល់ក្នុងផ្លូវវិជ្ជមាន ៩ប្រការដើម្បីរក្សាតុល្យភាព និង
ប្រាក់ឲ្យកែខៃផ្នែអវិជ្ជមានមួយប្រការ។

          កុំបោកគេប្រើដើម្បីសម្រេចគោលដៅខ្លួនៈ គ្មានអ្នកណាចូលចិត្តមានអារម្មណ៍ថាត្រូវគេប្រើជាឧបករណ៍នោះទេ។ ការបោកប្រើ
មិនថាវាតូចកម្រិតណាទេ ក៏អាចបំផ្លាញកំពែងនៃទំនុកចិត្តក្នុងសម្ពន្ធភាពបានដែល។ យើងត្រូវចាំថា យើងទទួលប្រយោជន៍ពីភាពជា
មនុស្សស្មោះត្រង់និងបរិសុទ្ធ គឺប្រសើរជាការធ្វើជាមនុស្សឈ្លាសវៃកេងប្រវ័ព្ចានិងមានឧបាយកល។ សាងមនុស្សឡើងមកដោយការ
ធានានិងលើកសសើរ នោះនឹងកើតកម្លាំងជំរុញចិត្តនិងស្មោះ ត្រង់ឡើងមក។ សូមចាំថា ចូលធ្វើទង្វើនេះនោះអ្នកនឹងបានទទួលផលវិញ
ពុំខាន។

          កុំសោះអង្គើយៈ ចូលឲ្យមនុស្សមានភាពសំខាន់ជាលំដាប់ដំបូង។ មនុស្សជាប្រភពធនធានដល់អស្ចារ្យបំផុតរបស់យើង ដូចច្នេះ
ចូលចំណាយពេលសិក្សាឈ្វេងយល់និងគិតគូរពីបព្ហានេះដើម្បីជាចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសន្ទនា។ កុំមានឥរិយាបថសព្ជឹាងគិតតែពីខ្លួន
ឯងឬបន្ទាន់ជាដាច់ខាត។ ឈប់និយាយ និងអភិវឌ្ឍសិល្បៈក្នុងការស្ដាប់ឲ្យបានល្អ ឈប់គិតដល់រឿងដែលអ្នកនឹងនិយាយតទៀត និងស្ដាប់
ឲ្យបាន គឺមិនគ្រានតែសម្ដីដែលគេនិយាយទេ តែត្រូវស្ដាប់ទៀតថា គេមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា។ ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក សូម្បីតែរឿង
មិនសំខាន់ តែវាក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអារម្មណ៍របស់គេដែល។

          កុំបង្អាក់ការលួតលាស់អត្តបុគ្គលៈ ការងារលូតលាស់ឬរីកចម្រើន គឺជាកត្តាផ្ដល់កម្លាំចិត្ត ដូចច្នេះចូលគាំទ្រក្រុមការងារអ្នកឲ្យបង្កើត
សមត្ថភាពឡើងពិសេសចូលឲ្យ‍‍‌‌‌‌‌‍ឱកាសគេសាកល្បងអ្វីថ្មីៗ និងរៀនសូត្រជំនាញថ្មីៗ។ យើងមិនគួរមានអារម្មណ៍ថា ត្រូវគេគំរាមពេលអ្នក
ដទៃធ្វើការបានសម្រេចផលនោះទេតែគួរផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពេលគេទទួលបានជោគជ័យ។ ក្រុមការងារជោគជ័យ ឬបរាជ័យ គឺអាស្រ័យទៅ
លើការសាងចិត្តបែបក្រុមដែលថា«បើអ្នកលូតលាស់យើងគ្រប់គ្នាក៏បានប្រយោជន៍ដែល»។

Book not found !!!!!!!!!!

 


អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ 26 ផ្លូវលេខ 598 សង្កាត់ បឹងកក់១ ខ័ណ្ឌ ទួលគោក ភ្នំពេញ
ទូរសព្ទៈ 017 27 12 12, 016 98 88 37, 016 39 59 69
អ៉ីមែល: mindbooks_kh@yahoo.com, ហ្វេសប៊ុក្សៈ http://www.facebook.com/mindbooks

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © 2012 ដោយ ក្រុមបោះពុម្ភផ្សាយ ម៉ាញប៊ុក្ស

រចនាដោយ CamFirst Technologies Co., LTD
Copyright © 2020