ក្រុមបណ្ណាធិការ

ចែម សំបូរ

ចេញថ្ងៃទីៈ [19-06-2012] | បើកមើលៈ 2145 | Print |  Email




តួនាទី ៖ អ្នកបកប្រែ

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត : ​ ០៣ ០៧ ១៩៨២

ស្រុកកំណើត​​​​​​ : ភូមិត្រពាំងទឹម ឃុំព្រីងជ្រុំ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម។

ឆ្នាំ 2005-2009 : ​​ រៀន​នៅ​សកល​វិទ្យាល័យ​ជុឡា​ឡុង​កន​ ខេត្ត​ឈៀងម៉ៃ​  សិក្សា​លើ​ជំនាញ​  មនុស្ស​សាស្រ្ត​ អក្សរ​សាស្រ្ត​អង់​គ្លេស​។

បទ​ពិសោធ​ការងា​រ :

ធ្លាប់​បម្រើ​ការងា​រជា​អនុប្រធាន​ ប្រធាន និង​ជា​ទី​ប្រឹក្សា​ក្នុង​សមាគម​សម​ណនិស្សិត​​ខ្មែ​រ ប្រចាំស​កលវិទ្យាល័យ​ជុឡាឡុងកន​ និងបច្ចុប្បន្ន ជាបុគ្គលិកផ្នែក​បក​ប្រែអត្ថបទ​ ម៉ាញប៊ុក្ស​។